waarom deze Dag

 

Verander de wereld, begin bij jezelf….

Geluk en zingeving ontstaan door ruimte te creëren voor jouw diepste zelf. Voor datgene waarom je op deze planeet rondloopt. Dat expressie vindt in jouw gezin, jouw vrienden en vriendinnen, jouw werk, jouw stukje maatschappelijke invulling.

 

Waarom je deze Dag zou moeten bezoeken?

We hebben onze inrichting van organisaties, bedrijven en overheid steeds in-gewikkelder gemaakt, waardoor die steeds meer vastlopen in plaats van zich verder te ont-wikkelen. Persoonlijke ont-wikkeling is een voorwaarde voor ont-wikkeling van de structuren waar we deel van uitmaken.                                   Dat wordt gestimuleerd door een proces van ont-dekken; het wegnemen van vooroordelen, van verstarrende paradigma’s.

 

 

Dag der VeranderingSONY DSC

Het bijwonen van deze dag kan tot niet minder dan een Persoonlijke Verandering leiden en wordt van harte ondersteund door de Commissie van Aanbeveling, bestaande uit Wilma de Bruijn, Herman Wijffels en Ron Tolido.

 

 

Onze besluiten zijn minder rationeel dan wij denken of zouden willen. De Yijing geeft ons de mogelijkheid tot een rationeel intuïtieve dialoog met de bron van onze informatie, ons (collectief) onbewuste en onze intuïtie.

Comments are closed.