de Yijing

 

20120216 Fuxi-and-turtleDe Yijing is gebaseerd op de werking van polariteit en wederzijdse insluiting, correlatieve logica en een kosmologie die door de moderne wetenschap steeds meer wordt onderschreven.

Alles is onderhevig aan veranderingsprocessen, die minder willekeurig verlopen dan oppervlakkige waarneming doet vermoeden. Er heerst een zekere wetmatigheid, zodat de natuurlijke ontwikkelingen kenbaar kunnen zijn.

Die kennis van ontwikkeling is een andere dan die in het Westen, waar prognoses op basis van interpolatie en rekenmodellen zijn gebaseerd.

 

 

20100114 hexagram 56Een situatie wordt beschreven in een symbooltaal bestaande uit zes boven elkaar geplaatste lijnen, die ofwel een yin, ofwel een yang karakter hebben;    dit symbool wordt een hexagram genoemd. Zo zijn er 64 symbolen die een bepaald deel van onze fractale kosmos beschrijven en die ook ieder voor zich een grote dynamiek vertonen.

Die dynamiek is gecorreleerd aan de werkingen van yin en yang, de lijnposities in het hexagram, de vijf fasen (ontwikkelingstendenties) en numerologie.

Al met al een vrij complex systeem, dat gelukkig niet geheel gekend hoeft te worden om er goed mee te kunnen werken.

 

De Yijing vormt niet alleen de basis voor de verschillende filosofische stromingen als Daoisme, Confucianisme, Zenboeddhisme, maar ook voor Feng Shui, de martiale sporten, de Chinese geneeskunde (waaronder acupunctuur en kruidenkennis) en de geschreven taal.

In feite vormt de Yijing de basis voor de gehele Chinese cultuur en alleen al daarom is het kennis nemen daarvan van belang voor iedereen die de grootste economische macht vanuit dat perspectief wat beter zou willen leren kennen.

 

20100224 denkwijzen 30001Het aantal vertalingen van en studies over de Yijing overtreft verre die van de Bijbel. Ook in Nederland staan er tienduizenden Yijing’s in boekenkasten.

Yijing Business Academy wil er met de Dag der Verandering in  bijdragen dat er meer openheid komt over dit uitermate waardevolle Boek der Verandering.

 

Comments are closed.