vernieuwend leiderschap in een sterk veranderende wereld… vrijdag 31 mei 2013

Het vinden van de juiste antwoorden op de vragen die zich in onze sterk veranderende wereld aandienen wordt er niet gemakkelijker op. Oude modellen werken vaak niet meer en bestaande opvattingen lijken verouderd te zijn of missen hun geplande uitwerking.

De Dag der Verandering wil beslissers en opinieleiders die er toe doen, informeren over de bijdrage die de ‘Yijing’ kan leveren in allerlei besluitvormingsprocessen door onze intuïtieve kennis op een systematische manier naar een bewust niveau te brengen.

Het Oude China heeft daarmee evenveel betekenis als het Nieuwe. Aangetrokken door de verworvenheden van het Westen neemt het belangrijke delen daarvan over. Maar het blijft onderhuids verbonden met haar culturele wortels waarvan de oudste en meest invloedrijke de Yijing: ‘het Boek der Verandering’ is.

 

Bookmark the permalink.